top of page

CONEIX AUDIFORMA

A la nostra empresa, la qualitat está per sobre de tot.

Català: Welcome
Català: Inner_about

QUI SOM

tic.png

AUDIFORMA neix fa més de vint-i-cinc anys com una firma multidisciplinar de serveis professionals, amb cobertura en tot el territori nacional. Fundada per professionals amb una dilatada trajectòria en el sector de serveis, som una firma de economistes i auditors amb vocació de servei d' assesorament integral a les empreses.

 

Durant tots aquests anys, hem oferit sempre un servei de qualitat, basat en el rigor i el tracte directe, proper i transparent, perquè pensem que, només d'aquesta manera, podem donar la millor resposta a les necessitats de les empreses, així com els seus agents econòmics externs e inversors, i a la societat en general.


Al llarg d'aquest camí,  hem anat sumant experiència i il·lusió formant un equip de professionals capacitat i cohesionat, que aporta valor afegit als nostres serveis i que, sens dubte, és el nostre capital més important.

reunión de negocios
Català: Service

SERVEIS

tic.png

AUDITORIA DE COMPTES

PER OBLIGACIÓ LEGAL:

-  Auditoria de comptes anuals individuals

- Auditoria de comptes anuals consolidats

- Auditoria de package de consolidació

- Auditoria de Fundacions i associacions

- Auditoria d’organitzacions no lucratives

- Altres Auditories per obligació legal (augments de capital amb     càrrec a reserves, augments capital compensació crèdits......)


VOLUNTÀRIA:


- Revisió Limitada d’estats financers

- Auditoria de subvencions del CDTI , SOC, Avanza, i altres...

- Auditoria de la declaració anual d’envasos (Ecoembes)

Data on a Touch Pad

PLA DE VIABILITAT

Som professionals experts i multidisciplinaris i l’ajudarem  a analitzar si la seva empresa o projecte pot ser rentable o pot continuar en el mercat.

 

¿En quines situacions demanar un pla de viabilitat?

 

1.- Abans de posar la seva idea de negoci  en marxa.

2.- Quan la seva empresa es troba en dificultats.

3.- Abans de presentar Concurs de creditors.

4.- Quan no hi ha una altra opció que presentar Concurs.

 

¿Què li oferim?

 

1.- Fer el diagnòstic de la seva empresa.

2.- Elaborar el Pla de Viabilitat.

3.- Formular un pla per donar continuïtat a l'empresa.

4.- Mesures per aplicar el Pla.

5.- Quantificar els objectius a assolir.   

6.-  Seguiment del Pla, Anàlisi de desviacions, dels objectius i resultats.

7.- Correcció de les desviacions.

Talking Business

VALORACIÓ D'EMPRESES, ASSESSORAMENT D'INVERSIONS I CORPORATE

El nostre  despatx  li ofereix  serveis d’assessorament en Fusions i Adquisicions i Finances Corporatives especialitzats en ajudar l’empresari en la consecució dels seus objectius tant a nivell personal com en la seva empresa, així com a valoracions d’empreses.

Valoracions de empreses:

- Objectius valor / preu

- Factors subjectius

Assessorament corporatiu:

 - Assessorament en processos de   compravenda d’empreses.

 - Identificació, disseny i execució de Joint-ventures.

 - Disseny i execució d’operacions de fusió.

 - Assessorament en operacions de reestructuració financera i   sanejament.

Assessorament Financer

- Valoracions independents o fairness opinion. 

 - Plans de desenvolupament i de creixement a través d’adquisicions i creixement intrínsec de la companyia.

- Disseny d’estructures òptimes de balanç

- Renegociació i estructuració de passius

 - Anàlisi d’unitats de negoci diferenciades, que inclouen posició competitiva, tendències del sector, eficiència financera i operativa. 

Business Meeting

CONCURSAL I PERICIAL 

El nostre despatx li ofereix serveis especialitzats en prevenció, detecció i investigació de frau empresarial i financer, i en l'assistència com a expert independent en la resolució de litigis o conflictes judicials, així com a administradors concursals:

 

- Informes d’expert independent.

- Conflicte d’interessos i litigis.

- Actuacions en processos judicials i arbitrals.

 - Emissió de dictàmens com a pèrit judicial.

 - Procediments destinats a prevenir, detectar o investigar possibles fraus.

 - Càlcul de lucre cessant.

 

 Els nostres serveis inclouen:

               

  - Preparació de dictàmens pericials.

  - Quantificació de danys i perjudicis.

  - Assistència en arbitratges i litigis

  - Contra-informes o informes en contrari.

  - Informes diriments.

  - Ratificació davant dels tribunals competents.

Business Meeting

ALTRES SERVEIS

El nostre despatx també li ofereix aquests altres serveis:

   - Informes de procediments acordats

   - Prevenció de blanqueig de capitals

   - Recolzament a la gestió:

     Consolidació d’estats financers

     Preparació i revisió d’informació financera

   - Informes sobre compliment de covenants

Making Notes
Català: Service

Carrer Julià Gual, 20
08304 MATARÓ
Barcelona (España)
info@audiforma.com
93 798 32 33

Català: Contact
bottom of page